top of page
Infart.jpg

Mer om Klintagården

OM KLINTAGÅRDEN

Klintagården är en ideell förening som drivs utifrån en kristen värdegrund i samverkan med Equmeniakyrkans församlingar, region Öst. Vi vill med vårt sommarprogram erbjuda föreläsningar, konserter, kurser, gudstjänster och andra aktiviteter för alla åldrar. Under juli månad samlar Klintapatrullen de yngre barnen till lek, skoj och allvar, i Oasen.

Klintagårdens kyrka är en plats för stillhet och eftertanke. Kvällssamlingar och aftonbön hålls regelbundet i kyrkan.

Vi vill göra allt för att ditt besök ska följa vår devis "Klintagården, en plats att längta till".

DROGFRITT PÅ KLINTAGÅRDEN

Vi har som policy att vara en drogfri gård. Därför serveras ingen alkohol på gården. Alla våra arrangemang är fria från alkohol och andra droger.

Vi vädjar även till våra gäster att vara goda förebilder för de barn och ungdomar som vistas på gården, genom ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol.

GÅRDSPASTORER

Under sommaren finns gårdspastorer tillhands för våra gäster och anställda. Gårdspastorn möter dig gärna vid husvagnen, på samlingar i Oasen, i kyrkan eller över en kopp kaffe.

Önskar du ha enskilt samtal finns gårdspastorn till för dig. Kontakta receptionen.

STYRELSE OCH ANSTÄLLDA

Föreståndare Mikael Båge heltid. Mobil 070–547 22 40, mail mikael@klintagarden.se 

Kökschef Daniel Pong deltid, högsäsong.

Vice Föreståndare Stefan Pantzar

KLINTAGÅRDENS STYRELSE

  • Per-Olof Rehn, Nybro, kassör, ekonomi@klintagarden.se

  • Helene Danielsson, Berga, ordförande

  • Gunnar Krondal, Kalmar

  • Boppe Perhamn, Nybro

  • Ingegerd Nilsson, Vetlanda

  • Roger Lindström, Virserum

  • Åke Wernvik, Anderstorp

Våra medarbetare

Föreståndare Mikael Båge

Mobil 070–547 22 40

mikael@klintagarden.se 

Stefan pantzar.jpeg

Vice Föreståndare

Stefan Pantzar

Daniel Pong

Kökschef

annika båge.jpeg

Annika Båge

bottom of page